top of page
Bu hizmet kullanılamıyor. Lütfen daha fazla bilgi için iletişime geçin.

Hasta Doktor İlişkisi: Etik ve Ahlaki

Hasta Doktor İlişkisi: Etik ve Ahlaki Boyutları

  • Antakya

Hizmet Açıklaması

Hasta doktor ilişkisi, tıbbi bakımın temelini oluşturan ve hastanın sağlığının ve refahının korunması için önemli bir rol oynayan bir ilişkidir. Bu ilişki, hastanın fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve hastanın tıbbi bakım sürecine aktif olarak katılımını sağlamak için hekim ve hasta arasında güvene dayalı bir işbirliğini gerektirir. Etik Boyutlar Hasta doktor ilişkisinin etik boyutları, hekimin hastaya karşı sorumluluklarını ve hastanın hekime karşı haklarını belirler. Bu sorumluluklar ve haklar, tıbbi etik ilkelerine dayanmaktadır. Tıbbi etik ilkeleri, hekimlerin mesleki uygulamalarında uymaları gereken temel ilkeleri ifade eder. Hasta doktor ilişkisinde hekim, hastaya karşı aşağıdaki etik sorumluluklara sahiptir: Hastaya zarar vermemek: Hekimin birincil görevi, hastaya zarar vermemek ve hastanın sağlığını ve refahını korumaktır. Bu sorumluluk, hekimin hastaya uygun ve güvenli tıbbi bakım sağlama sorumluluğunu içerir. Hastanın özerkliğini korumak: Hekim, hastanın kendi sağlığı ve tedavisi hakkında karar verme hakkını korumakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, hekimin hastaya tedavi seçeneklerini açıkça sunma ve hastanın bu seçenekleri özgürce değerlendirmesine izin verme sorumluluğunu içerir. Hastanın mahremiyetini korumak: Hekim, hastanın kişisel bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, hekimin hastanın mahremiyetini korumak için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu içerir. Hasta doktor ilişkisinde hastanın hekime karşı aşağıdaki hakları vardır: Bilgi edinme hakkı: Hasta, kendi sağlığı ve tedavisi hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu hak, hekimin hastaya tedavi seçeneklerini açıkça sunma ve hastanın bu seçenekleri anlayabilmesi için gerekli bilgileri sağlama sorumluluğunu içerir. Karar verme hakkı: Hasta, kendi sağlığı ve tedavisi hakkında karar verme hakkına sahiptir. Bu hak, hekimin hastanın tedavi seçeneklerini özgürce değerlendirmesine izin verme sorumluluğunu içerir. Mahremiyet hakkı: Hasta, kişisel bilgilerinin gizli tutulması hakkına sahiptir. Bu hak, hekimin hastanın mahremiyetini korumak için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu içerir. Ahlaki Boyutlar Hasta doktor ilişkisinin ahlaki boyutları, hekimin ve hastanın ilişkide sergilemesi gereken davranışları belirler. Bu davranışlar, etik ilkelerin yanı sıra, hasta ve hekimin bireysel değerlerini de yansıtır. Hasta doktor ilişkisinde hekimin sergilemesi gereken ahlaki davranışlar şunlardır: Saygılı ve şefkatli olmak: Hekim, hastaya saygılı ve şefkatli davranmalıdır


Yaklaşan Seanslar


Kişi Bilgileri

  • Antakya/Hatay, Türkiye


bottom of page