top of page

Hasta Doktor İlişkisi: Etik ve Ahlaki Boyutları
Hasta doktor ilişkisi, tıbbi bakımın temelini oluşturan ve hastanın sağlığının ve refahının korunması için önemli bir rol oynayan bir ilişkidir. Bu ilişki, hastanın fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve hastanın tıbbi bakım sürecine aktif olarak katılımını sağlamak için hekim ve hasta arasında güvene dayalı bir işbirliğini gerektirir.

Etik Boyutlar

Hasta doktor ilişkisinin etik boyutları, hekimin hastaya karşı sorumluluklarını ve hastanın hekime karşı haklarını belirler. Bu sorumluluklar ve haklar, tıbbi etik ilkelerine dayanmaktadır. Tıbbi etik ilkeleri, hekimlerin mesleki uygulamalarında uymaları gereken temel ilkeleri ifade eder.

Hasta doktor ilişkisinde hekim, hastaya karşı aşağıdaki etik sorumluluklara sahiptir:

 • Hastaya zarar vermemek: Hekimin birincil görevi, hastaya zarar vermemek ve hastanın sağlığını ve refahını korumaktır. Bu sorumluluk, hekimin hastaya uygun ve güvenli tıbbi bakım sağlama sorumluluğunu içerir.

 • Hastanın özerkliğini korumak: Hekim, hastanın kendi sağlığı ve tedavisi hakkında karar verme hakkını korumakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, hekimin hastaya tedavi seçeneklerini açıkça sunma ve hastanın bu seçenekleri özgürce değerlendirmesine izin verme sorumluluğunu içerir.

 • Hastanın mahremiyetini korumak: Hekim, hastanın kişisel bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, hekimin hastanın mahremiyetini korumak için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu içerir.

Hasta doktor ilişkisinde hastanın hekime karşı aşağıdaki hakları vardır:

 • Bilgi edinme hakkı: Hasta, kendi sağlığı ve tedavisi hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu hak, hekimin hastaya tedavi seçeneklerini açıkça sunma ve hastanın bu seçenekleri anlayabilmesi için gerekli bilgileri sağlama sorumluluğunu içerir.

 • Karar verme hakkı: Hasta, kendi sağlığı ve tedavisi hakkında karar verme hakkına sahiptir. Bu hak, hekimin hastanın tedavi seçeneklerini özgürce değerlendirmesine izin verme sorumluluğunu içerir.

 • Mahremiyet hakkı: Hasta, kişisel bilgilerinin gizli tutulması hakkına sahiptir. Bu hak, hekimin hastanın mahremiyetini korumak için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu içerir.

Ahlaki Boyutlar

Hasta doktor ilişkisinin ahlaki boyutları, hekimin ve hastanın ilişkide sergilemesi gereken davranışları belirler. Bu davranışlar, etik ilkelerin yanı sıra, hasta ve hekimin bireysel değerlerini de yansıtır.

Hasta doktor ilişkisinde hekimin sergilemesi gereken ahlaki davranışlar şunlardır:

 • Saygılı ve şefkatli olmak: Hekim, hastaya saygılı ve şefkatli davranmalıdır. Bu davranış, hastanın duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya ve hastanın kendini rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olur.

 • Dürüst olmak: Hekim, hastaya her zaman dürüst davranmalıdır. Bu davranış, hastanın tedavi sürecine güvenmesini ve tedaviye uyumunu sağlar.

 • Sorumluluk sahibi olmak: Hekim, hastanın tedavisinden sorumludur. Bu sorumluluk, hekimin hastanın sağlığını ve refahını korumak için gerekli özen ve dikkati göstermesini gerektirir.

Hasta doktor ilişkisinde hastanın sergilemesi gereken ahlaki davranışlar şunlardır:

 • Hekime güvenmek: Hasta, hekime güvenmelidir. Bu güven, hastanın tedavi sürecine aktif olarak katılımını sağlar.

 • Hekimle işbirliği yapmak: Hasta, hekimle işbirliği yapmalıdır. Bu işbirliği, hastanın tedavisinin başarısı için önemlidir.

 • Hekimin talimatlarına uymak: Hasta, hekimin talimatlarına uymalıdır. Bu davranış, hastanın sağlığının ve refahının korunmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, hasta doktor ilişkisi, hastanın sağlığının ve refahının korunması için önemli bir ilişkidir. Bu ilişki, hekimin ve hastanın karşılıklı saygı, güven ve işbirliğine dayanır. Etik ve ahlaki ilkeler, bu ilişkide hekimin ve hastanın sergilemesi gereken davranışları belirler.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page